Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w SzamotułachSpotkanie opłatkowe Kurkowego Bractwa Kurkowego dobyło się w Sali Rycerskiej Muzeum Zamek Górków w dniu 12.12.2015. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz, Burmistrz MiG Szamotuły Pan Włodzimierz Kaczmarek, Kapelan Bractwa Brat Andrzej Grabański, Król Zielonoświątkowy Brat Robert Piechota, Król Żniwny Brat Waldemar Jankowski, Sekretarz Klubu Strzeleckiego Tarcza Pan Ryszard Wegner, Pani Teresa Bilon, Siostry i Bracia Kurkowi, kandydaci na Braci Kurkowych z osobami towarzyszącymi.

Na wstępie Starszy Bractwa Brat Józef Poradzisz powitał bardzo serdecznie Wszystkich zebranych oraz przedstawił ogólnie czym zajmowało się Bractwo Kurkowe i co wydarzyło się w 2015 roku.

Podkreślił, że mijający rok był 20 rokiem działalności Bractwa po jego reaktywacji w 1995 roku oraz możliwością spotkania się w czasie Dni Europy w Szamotułach  w bardzo udanej Uroczystości 20 lecia reaktywacji Bractwa i 85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego z Braćmi i Siostrami z całej Polski oraz sympatykami Bractwa z Australii, Mongolii, Belgii, Niemiec oraz z Polski. Siostry i Bracia Kurkowi organizowali strzelania z broni pneumatycznej dla ponad 450 młodzieży w Szkole podstawowej nr 2 w Szamotułach, Domu dziecka Lipnica i Otorowo, w czasie Festynu rodzinnego w Kościele Św. Krzyża, na strzelnicy w Mutowie dla Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych z Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Otorowie. W ciągu ostatnich 7 lat łącznie w organizowanych strzelaniach przez Bractwo udział wzięło ponad 3650 osób mających styczność z Ideałami Bractwa – Bóg Honor i Ojczyzna.

W czasie spotkania ślubowanie na sztandar i pasowanie ana Braci Kurkowych złożyli Adam Kaczmarek z Dusznik, Rafał Neffermann z Nowego Tomyśla i Tomasz Woźniak z Szamotuł.

W ciągu ostatnich 2 lat skład osobowy Bractwa powiększył się o 4 Siostry oraz 4 Braci i obecnie Bractwo liczy ponad 20 Sióstr i Braci.

W plebiscycie strzelca roku zwyciężył Brat Roman Janiak przed Braćmi Michałem Kowalskim, Józefem Poradziszem, Henrykiem Węckowskim, Przemysławem Nowakiem i Marcinem Justem. Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami przez Burmistrza MiG Włodzimierza Kaczmarka, Który również ze Starszym Bractwa odznaczył Króla Zielonoświątkowego Brata Roberta Piechotę Krzyżem Oficerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P., oraz Medalem 85 lecia Okręgu Szamotulskiego Siostry: Agatę Araszkiewicz, Beatę Jankowską, Annę Piechotę, Mgdalenę Kromolicką oraz Braci Waldemara Jankowskiego, Marcina Justa, Michała Kowalskiego, Mateusza Michalaka, Robertę Piechotę i Jacka Rajewskiego.

Na zakończanie obecni na spotkaniu złożyli sobie Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia, zjedli symboliczną kolację wigilijną oraz odśpiewali kolędy.

Spotkanie tradycyjnie przebiegło w przyjacielskiej atmosferze w dostojnej scenerii Sali Rycerskiej Muzeum Zamek Górków.

Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach