Udział Sióstr i Braci Kurkowych z Szamotuł w Zebraniu sprawozdawczym Okręgu Szamotulskiego za 2015 rok odbytego w PniewachW  dniu 5.03.2016 roku w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w  Pniewach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Szamotulskiego za 2015 rok. Delegatami na zebranie z Bractwa w Szamotułach były Siostry Agata Araszkiewicz i Anna Pechota oraz Bracia Przemysław Nowak i Józef Poradzisz.

Siostry i Bracia z Szamotuł czynnie uczestniczyli w pracach – Siostry w Komisji Uchwał i wniosków, Brat Przemysław Nowak jako Skarbnik Okręgu, a Brat Józef Poradzisz jako Przewodniczący Sądu Honorowego złożyli sprawozdania z działalności za 2015 rok.

Zarząd Okręgu Szamotulskiego jednogłośnie uzyskał absolutorium za działalność w 2015 roku.

Udział Sióstr i Braci Kurkowych z Szamotuł w Zebraniu sprawozdawczym Okręgu Szamotulskiego za 2015 rok odbytego w Pniewach