Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach
Kanał Video Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach - rok założenia 1649

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach zostało powołane na podstawie Aktu nadania przez Króla Jana Kazimierza w Warszawie z dnia 15.12.1649 roku.

kbs logo

Reaktywowanie Bractwa - Działania zmierzające do Reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach zostały podjęte w roku 1994 w czasie pierwszego nieformalnego zebrania odbytego w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej i w mieszkaniu Pana Bogdana Wróża. Następne spotkania i rozmowy osób zainteresowanych ruchem Kurkowych Bractw Strzeleckich doprowadziły na początku 1995 roku do powołania Komitetu Założycielskiego w składzie: Zenon Bilon, Bogdan Wróż, Marek Libera.
Paweł Mordal w dniu 2 kwietnia 1995 roku przygotował Projekt Statutu Bractwa, na podstawie którego w dniu 14 listopada 1995 roku Sąd Rejestrowy w Poznaniu wpisał Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000060776 Sygnatura PO.VIII NS-REJ.KRS/28280/11/35.
W dniu 2 kwietnia 1996 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie KBS, które wybrało pierwsze Władze Bractwa w składzie: Zenon Bilon – Starszy, Bogdan Wróż – Podstarszy, Marek Libera – Marszałek, Krzysztof Bilon – Pisarz, Ireneusz Chudy – Skarbnik, Marcin Just i Piotr Eiben – Komendanci.
Komisja Rewizyjna w składzie: Paweł Mordal - Przewodniczący, Robert Kołdyka i Leszek Kaniowski - Członkowie. W dniu 13 lipca 1996 roku w Tucholi na Posiedzeniu Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Bractwo z Szamotuł zostało przyjęte w skład Zjednoczenia KBS R.P.

 

Sztandar Bractwa - ufundowany przez Braci Romana Janiaka i Janusza Nowaka został poświęcony w czasie uroczystej Mszy świętej w Kolegiacie Szamotulskiej w dniu 7 września 1997 roku. Sztandar nawiązuje do Kura Brackiego oraz dat:

  • 1455 - nadanie praw miejskich dla Szamotuł przez króla Kazimierza Jagiellończyka i Herb Miasta
  • 1649 – powołanie Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
  • 1995 – reaktywowanie Bractwa Kurkowego w Szamotułach
Sztandar Bractwa Sztandar Bractwa

Insygnia królewskie: W 1997 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach wzbogaciło się o dwa srebrne Królewskie łańcuchy. Fundatorami łańcucha Króla Zielonoświątkowego byli Bracia Krzysztof i Zenon Bilonowie a łańcucha Króla Żniwnego Brat Alfred Wojciechowski.

Łańcuch Królewski Bractwa Łańcuch Króla żniwnego

Królowie - Pierwszymi Królami w powojennej historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach zostali: Brat Paweł Mordal Królem Zielonoświątkowym i Brat Henryk Tabaczewski Królem Żniwnym. Aktualnie panującym Królem Zielonoświątkowym jest Brat Robert Piechota a Królem Żniwnym jest Brat Waldemar Jankowski.

Siedziba – Pomimo reaktywowania Bractwa w roku 1995 nie posiadało ono siedziby do roku 2002. Bracia Kurkowi zbierali się na spotkaniach w domu prywatnym Brata Zenona Bilona, w biurowcu Firmy Biochem, w Cukierni Brata Dariusza Nowaczyńskiego, w Firmie Czwórka w Gaju Małym, w Firmie Eldrut w Piaskowie. Od roku 2002 do 2007 po wydzierżawieniu od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, w lokalu na Rynku pod numerem 35. Od dnia 24.02.2007 roku w Klasztorze przy ulicy Franciszkańskiej 3. Od 2016 roku siedziba Bractwa i Okręgu szamotulskiego będzie w pomieszczeniach „Bażanciarni” na terenie Muzeum Zamek Górków.

Strzelnica - Reaktywowane Bractwo Kurkowe odbyło pierwsze strzelanie w Hali Widowiskowej w Szamotułach w roku 1996. Od roku 1996 strzelania odbywały się na Strzelnicy w Piotrkówkach – Mutowie. Teren jest własnością Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oborniki. W dniu 21 listopada 1995 roku zawiązał się Społeczny Komitet do spraw remontu i eksploatacji strzelnicy, który postanowił o wyremontowaniu i wybudowaniu stanowisk strzeleckich. W dniu 15.08.2001 roku strzelnica uzyskała Certyfikat od Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły dopuszczający strzelnicę do użytkowania, który oficjalnie został przekazany Bractwu w dniu 19.08.2001 roku przez Burmistrza Romana Handschuha na strzelaniu z Okazji Dnia Wojska Polskiego. Obecnie strzelnica jest we władaniu Klubu Strzeleckiego Tarcza w Szamotułach a Bractwo przeprowadza strzelania statutowe na Strzelnicy za zgodą Zarządu Klubu Tarcza.

Kapelan Bractwa - W dniu 11 października 2004 roku Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki przychylając się prośbie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach mianował Księdza Kanonika Andrzeja Grabarskiego Kapelanem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach.

Uroczystości – w dniu 7 września 1997 roku Uroczystość poświęcenia Sztandaru Bractwa , II Zjazd pokongresowy Zjednoczenia KBS R.P. odbył się w Szamotułach w dniach 8 i 9 maja 1999 roku był połączony z 350 leciem Powołania Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach. W dniu 4 września 2005 roku Bractwo zorganizowało uroczystość 10 lecia reaktywowania Bractwa oraz 356 rocznicę powołania Bractwa w Szamotułach połączoną z Rocznicą 75 lecia powołania Okręgu Szamotulskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.. W dniu 6.09.2009 roku Bractwo zorganizowało Uroczystości 360 lecia powołania Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach przez Króla Jana Kazimierza w 1649 roku. W dniu 14.06.2015 roku w Szamotułach odbyła się Uroczystość 20 lecia reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego powiązana z Dniami Europy w Szamotułach.

Współpraca w Europie – Bractwo z Szamotuł nawiązało od 2002 roku kontakty partnerskie z Bractwami strzeleckimi w Bruneck Włochy, Gross Gearu Niemcy, Brignoles Francja i Tielt Belgia uczestnicząc w uroczystościach w Szamotułach i miastach partnerskich w Europie.

Władze Bractwa - W dniu 29.01.2008 roku na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym została wybrana obecna Rada Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach w składzie: Starszy – Brat Józef Poradzisz, Podstarszy – Brat Marcin Just, Marszałek – Brat Przemysław Nowak, Skarbnik – Brat Roman Janiak, Pisarz – Brat Robert Piechota, Komendanci – Brat Henryk Węckowski i Mateusz Michalak. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Brat Jerzy Just , Sądu Honorowego Brat Michał Kowalski.

Skład Bractwa - Araszkiewicz Agata, Drzazga Andrzej, Grabański Andrzej, Janiak Roman, Jankowska Beata, Jankowski Waldemar, Just Jerzy, Just Marcin, Kaczmarek Adam, Kowalski Michał, Kromolicka-Rajewska Magdalena, Michalak Mateusz, Neffermann Rafał, Nowak Przemysław, Piechota Anna, Piechota Robert, Poradzisz Józef, Rajewski Jacek, Węckowski Henryk, Woźniak Tomasz.

Starszy Bractwa Brat Józef Poradzisz

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka Prywatności