spotkanie oplatkowe 2017 24W dniu 9 grudnia 2017 roku w pomieszczeniach Muzeum Zamek Górków odbyło się spotkanie opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach podsumujące 22 rok działalności Bractwa w Szamotułach.

W spotakaniu udział wzięli zaproszeni Goście Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Włodzimierz Kaczmarek, Kapelan Bractwa Ksiądz Kanonik Andrzej Grabański, Dyrektor Muzeum Zamek Górków Michał Kruszona, Pani Urszula Górna, Sekretarz Klubu Strzeleckiego Tarcza Ryszard Wegner, Król Zielonoświątkowy Tomasz Woźniak, Krół Żniwny Marcin Just oraz Siostry i Bracia Kurkowi z osobami towarzyszącymi.
W czasie spotkania ślubowanie na Sztandar Bractwa złożyli Anna Niechciałkowska oraz Damian Dubiel i zostali pasowani przez Starszego Bractwa na Siostrę i Brata Kurkowego.
Spotkanie było okazją podsumowania rocznej działalności Bractwa, złożenia sobie życzeń Świąteczno Noworocznych, zjedzenia wspólnej kolacji wigilijnej.

Informacja Starszego Bractwa

Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
 Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach  Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach  Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach  Spotkanie Opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach  spotkanie oplatkowe 2017 26