Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 rokuKurkowe Bractwo Strzeleckie z Szamotuł bardzo pracowicie spędziło 99 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poczet Sztandarowy w składzie Siostra Agata Araszkiewicz oraz Bracia Roman Janiak i Tomasz Woźniak uczestniczył w Uroczystej Mszy świętej w Bazylice Mniejszej oraz w złożeniu wiązanek kwiatów upamiętniającym rocznicę.

Bracia Janusz Nowak, Józef Poradzisz, Rafał Nefferman, Henryk Węckowski i Marcin Just zorganizowali strzelnicę z broni pneumatycznej dla ponad 100 uczestników w Parku zamkowym oraz zapewnili wystrzał armatni w samo południe dla upamiętnienia rocznicy.

Na strzelnicy w Mutowie przeprowadzili otarwte strzelanie niepodległościowe. Z uwagi na zapadające ciemności poprowadzono tylko 2 konkurencje strzeleckie – strzelanie do Tarczy niepodległościowej i kura. Zwycięzcami zostali:

  • Tarcza niepodległościowa – Bracia Waldemar Jankowski przed Henrykiem Węckowskim i Rafałem Neffermanem.
  • Kura zestrzelił Brat Michał Kowalski przed Henrykiem Węckowskim i Januszem Nowakiem.

Na zakończenie dnia w pomieszczeniach Semco w Śmiłowie Siostry i Bracia kurkowi spędzili czas na tradycyjnym spotkaniu rautowym.

Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku
Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku Bractwo Kurkowe w Uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2017 roku