Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017W dniu 3 marca 2018 roku w Spichlerzu na terenie Muzeum Zamek Górków odbyło się Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017.

Bracia i Siostry oprócz udzieleniu Radzie Bractwa absolutorium za działalność Bractwa w roku 2017 dokonali zmian w Statucie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz zatwierdzili terminarz strzelań Bractwa w 2018 roku.

Starszy Bractwa Brat Józef Poradzisz

 Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017 Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017 
 Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017
 Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017  Zebranie sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za działalność w roku 2017