slub bracki 10W dniu 3.07.2015 roku w Poznaniu w kościele w Jana Vianneya  odbył się bracki ślub Siostry Kurkowej  Magdaleny Kromolickiej z Bratem Kurkowym Jackiem Rajewskim z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach.

 

Ślubu Młodej Parze udzielił Kapelan Bractwa – Kanonik – Brat Andrzej Grabański.

Po zaślubinach przy wyjściu z Kościoła Siostry i Bracia Kurkowi utworzyli szpaler pod którym  przeszła Młoda Para przy wystrzale armatnim.

Po złożeniu życzeń Para Młoda i Goście bawili się do białego rana w Hotelu Solei Golf.

W tym miejscu nadmienia się, że również pod Sztandarem Bractwa Brat Jacek oświadczył się Siostrze Magdalenie w czasie spotkania opłatkowego w Muzeum Zamek Górków w dniu 13.12.2014 roku.

slub bracki 1 slub bracki 2 slub bracki 11 slub bracki 3 slub bracki 4
slub bracki 6 slub bracki 7 slub bracki 8 slub bracki 9  
slub bracki 5  slub bracki 12