Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w SzamotułachSpotkanie opłatkowe Kurkowego Bractwa Kurkowego dobyło się w Sali Rycerskiej Muzeum Zamek Górków w dniu 10.12.2016 roku od godz. 18.00. W spotkaniu uczestniczyli Król Zielonoświątkowy Brat Waldemar Jankowski, Król Żniwny Brat Józef Poradzisz, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz, Burmistrz MiG Szamotuły Pan Włodzimierz Kaczmarek, Kapelan Bractwa Brat Andrzej Grabański, Prezes Okręgu Szamotulskiego KBS R.P. Brat Lech Orlik, Strzelmistrz Okręgu Szamotulskiego Brata Marian Herman, Dyrektor Muzeum Zamek Górków Pan Michał Kruszona, Sekretarz Klubu Strzeleckiego Tarcza Pan Ryszard Wegner, Siostry i Bracia Kurkowi z osobami towarzyszącymi.

Spotkanie opłatkowe poprzedziło otwarcie i poświęcenie w pomieszczeniach Bażanciarni na terenie Muzeum Zamek Górków nowej siedziby Okręgu Szamotulskiego KBS R.P. i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach. Otwarcia siedziby poprzez odsłonięcie tablic dokonali Prezes Okręgu Brat Lech Orlik i Starszy Bractwa z Szamotuł Brat Józef Poradzisz przy udziale Burmistrza MiG Szamotuły Pana Włodzimierza Kaczmarka. Wnętrze siedziby przy udziale wszystkich uczestników spotkania poświęcił Kapelan Bractwa Brat Kanonik Andrzej Grabański.
Po uroczystym otwarciu i poświęceniu siedziby zebrani przeszli do Sali rycerskiej Muzeum na oficjalne otwarcie spotkania, które otworzył Starszy Bractwa i serdecznie powitał wszystkich na kolejnym już 21 spotkaniu opłatkowym Bractwa po jego reaktywacji w 1995 roku.
Siostry i Bracia Kurkowi działając zgodnie ze Statutem w 2016 roku organizując strzelania statutowe na strzelnicy w Mutowie oraz organizowali strzelania z broni pneumatycznej dla uczestników Festynu rodzinnego w Kościele Św. Krzyża, Bazylice Mniejszej, z okazji Dnia Szkoły podstawowej nr 2 w Szamotułach. Poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystościach kościelnych i samorządowych.
Królem zielonoświątkowym w 2016 roku został Brat Waldemar Jankowski, pierwszy raz w historii KBS Szamotuły Siostra Anna Piechota wystrzelała tytuł pierwszego Rycerza, drugim Rycerzem został Brat Jerzy Just. Królem Żniwnym został Brat Józef Poradzisz a Rycerzami Bracia Roman Janiak i Waldemar Jankowski.
Wiele czasu Siostry i Bracia w tym roku poświęcali na odnowieniu pomieszczeń nowej siedziby, przeprowadzce ze starej siedziby z Klasztoru i porządkowaniu pomieszczeń w Klasztorze.
W plebiscycie strzelca roku zwyciężył Brat Marcin Just przed Braćmi Waldemarem Jankowskim, Romanem Janiakiem, Michałem Kowalskim, Robertem Piechotą i Józefem Poradziszem. Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami przez Burmistrza MiG Włodzimierza Kaczmarka, Starostę Powiatu Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza i Starszego Barctwa Brata Józefa Poradzisza.
Starszy Bractwa podziękował Staroście Powiatu Szamotulskiego i Dyrektorowi Muzeum Zamek Górków za pomoc w pozyskaniu tak reprezentacyjnego obiektu na nową siedzibie Okręgu szamotulskiego i Bractwa z Szamotuł. Podkreślił również, że Nowa Rada, która zostanie wybrana w 2017 roku, gdyż organizacja siedziby została zakończona będzie miała więcej czasu na zacieśnienie współpracy z młodzieżą, organizując dla niej patriotyczne spotkania zakończone zapoznaniem z bronią i strzelaniem.
Na zakończenie obecni na spotkaniu połamali się opłatkiem, składając sobie Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia oraz zjedli symboliczną kolację wigilijną.

Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach
Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach Spotkanie Opłatkowe i Otwarcie Nowej Siedziby Okręgu Szamotulskiego i Bractwa w Szamotułach