Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach poszukuje kontaktu z Rodzinami przedwojennych Braci Kurkowych w Szamotułach.

Dane z 1929 i 1937 roku podają listę Braci Kurkowych i Zarządu oraz Króli z tamtych lat. Osoby posiadając pamiątki po przedwojennych Braciach a chętne do udostępnienia ich w celu wykonania fotograficznej inwentaryzacji proszone są o kontakt z Bractwem:
adres email info@bractwoszamotuly.pl
tel 506 033 772
Starszy Bractwa Brat Józef Poradzisz