Strzelanie Zielonoświątkowe 2017Dzień Zielonych Świąt dla Kurkowych Bractw Strzeleckich jest najważniejszym Dniem z uwagi na Strzelanie wyłaniające Króla Zielonoświątkowego i Jego Rycerzy. Przed Strzelaniem Siostry i Bracia Kurkowi udają się na Msze Święte w intencji zmarłych Braci oraz Błogosławieństwa Bożego na nowy rok działalności Bractwa.

Siostry i Bracia Kurkowi z Szamotuł podtrzymując tradycje Brackie rozpoczęli to Święto od udziału ze Sztandarem w uroczystej Mszy świętej w Bazylice Mniejszej, a po Mszy na strzelnicy w Mutowie zorganzowali Królewskie strzelanie zielonoświątkowe. W strzelaniu uczestniczyli sympatycy Bractwa z rodzinami oraz Siostry i Bracia Kurkowi również z rodzinami. Królem Zielonoświątkowym został Brat Tomasz Woźniak, a Jego Rycerzami Bracia Jerzy Just i Janusz Nowak.

W pozostałych konkurencjach zwycięzcami zostali:

  • Zapadki – Bracia Janusz Nowak przed Rafałem Nefermannem i Przemysławem Nowakiem,
  • Tracza pistolet cemntralnego zapłonu – Bracia Roman Janiak przed Januszem Nowakiem i Marcinem Justem,
  • Tarcza punktowa karabin sportowy – Marcin Trojanek przed Braćmi Robertem Piechota i Mateuszem Michlakiem,
  • Tarcza karabin centralnego zapłonu – Bracia Marcin Just przed Przemysławem Nowkaiem i Mateuszem Michalakiem,
  • Kura strącił Brat Rafał Nefermann przed Przemysławem Nowakiem i Józefem Poradziszem.

Starosta Powiatu Szamotulskiego ufundował tarczę kołkową i nagrody, a najcelniej strzelali do tarczy Brat Roman Janiak przed Anną Niechciałkowską i Krystyną Just. Dla dzieci i młodzieży przygotowano strzelanie z broni pneumatycznej w którym zwycięzcami zostali Zosia Araszkiewicz, Gosia Piechota i Piotr Araszkiewicz otrzymując pamiątkowe statuetki, a pozostali strzelcy słodycze. Na zakończenie zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe oraz wystrzelane tracze kołkowe i kura. Król Brat Tomasz Woźniak przejął łańcuch królewski od ustępującego Króla Zielonoświątkowego Waldemara Jankowskiego a Rycerze medale.

Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017
Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017
Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017 Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2017