Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016Siostry i Bracia Kurkowi z Szamotuł strzelaniem Niepodległościowym w dniu 5 listopada 2016 roku zakończyli sezon strzelecki w 2016 roku. W strzelaniu uczestniczyli goście z Poznania, Szamotuł, Puław, Brat Kurkowy z Tarnowa Podgórnego oraz Siostry i Bracia Kurkowi z Szamotuł z rodzinami.

W czasie strzelania zorganizowano strzelanie z broni pneumatycznej do zapadek dla młodzieży. Ostatnia konkurencja – strzelanie do Kura odbyła się już przy sztucznym oświetleniu.

Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach zostali:

  • Tarcza Niepodległościowa – Brat Marcin Just przed Braćmi Waldemarem Jankowskim i Józefem Poradziszem,
  • Kur – Brat Henryk Węckowski przed Bratem Mateuszem Michalakiem i Siostrą Anną Piechotą.
  • Zapadki – Brat Henryk Węckowski przed Ryszardem Wegnerem i Bratem Januszem Nowakiem.
  • Tarcza punktowa broń sportowa – Brat Mateusz Michalak przed Braćmi Rafałem Nefermanem i Marcinem Justem.
  • Tarcza punktowa pistolet centralnego zapłonu – Brat Marcin Just przed Marcinem Urbanowiczem i Bratem z Tarnowa Podgórnego Zbigniewem Szabelskim.
  • Tarcza punktowa karabin centralnego zapłonu – Brat Henryk Węckowski przed Braćmi Waldemarem Jankowskim i Marcinem Justem.
  • Wiatrówka dla Młodzieży – Małgorzata Piechota przed Hanią Michalak, Zosią Michalak, Piotrem Araszkiewiczem, Andrzejem Michalakiem i Zosią Araszkiewicz.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe do Kura a młodzież otrzymała nagrody rzeczowe, medale, słodycze i owoce ufundowane przez Brata Mateusza Michalaka.

W dniu 10 grudnia 2016 roku w czasie spotkania opłatkowego w Muzeum Zamek Górków odbędzie się otwarcie nowej siedziby Okręgu Szamotulskiego ZKBS R.P. i  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach na terenie Muzeum Zamek Górków. W spotkaniu uczestniczyć będą Siostry i Bracia Kurkowi z Szamotuł, zaproszeni Goście – między innymi Starosta Szamotulski,  Burmistrz MiG Szamotuły oraz Prezes Zjednoczenia KBS R.P. i Prezes Okręgu szamotulskiego.

Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016
Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016
Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016 Zakończenie Sezonu Strzeleckiego 2016