Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KBS SzamotułyW dniu 18 lutego 2017 roku w Muzeum Zamek Górków odbyło się Zebranie sprawozdawczo wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach. Siostry i Bracia Kurkowi za działalność w roku 2016
udzielili absolutorium dla ustępującej Rady Bractwa.

Zebrani dokonali wyboru nowej Rady Bractwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego na lata 2017 -2020.

Rada Bractwa:

Straszy Brat Józef Poradzisz
Podstarszy Brat Marcin Just
Marszałek Brat Przemysław Nowak
Skarbnik Siostra Agata Araszkiewicz
Pisarz Siostra Anna Piechota
Komendanci Bracia Henryk Węckowski i Mateusz Michlak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Brat Jerzy Just
Członkowie Bracia Roman Janiaki  i Wademar Jankowski

Sąd Honorowy:

Przewodniczący Brat Michał Kowalski
Członkowie Bracia Jacek Rajewski i Tomasz Woźniak

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KBS Szamotuły Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KBS Szamotuły Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KBS Szamotuły Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KBS Szamotuły Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KBS Szamotuły